lauantai, joulukuu 15, 2018

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan hyväksyä teknisen korkeakoulusivistyksen tai vastaavat tiedot omaava henkilö, joka on vakinaisessa toimessa 2 §:ssä (Tarkoitus ja toimintatapa) mainituissa tehtävissä.

Jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava kahden yhdistyksen jäsenen suosittelemana yhdistyksen hallitukselle.
Jos hallitus puoltaa pyrkijän ottamista jäseneksi, alistetaan asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Jäsenmaksu vuonna 2013 on 20 euroa.

Lataa tästä jäsehakukaavakkeen